تعمیر کولر آبی

تعمیرات کولر آبی

در شکل ۱۱-۸ تهویه به سمت بالا با یک متر طول کانال و یک زانویی انجام می‌شود. درصد افت هوادهی کولر با زانویی و کانال به طول یک متر در مقایسه با کولر مشابه که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۲- ۸ آمده است.

توجه! و جدول‌هایی که در سرتاسر کتاب آمده و با سایه‌ی آبی مشخص‌شده است نیاز به حافظه سپردن ندارد و

درصورتی‌که سؤالی در این زمینه مطرح شود باید جدول آن ضمیمه‌ی برگ آزمون باشد.

حالت دوم: تهویه به سمت پایین

در شکل ۱۲-۸ تهویه به سمت پایین با یک زانویی انجام می‌شود.

درصد افت هوادهی کولر با یک زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۳- ۸ آمده است.

در شکل ۱۲-۸ تهویه به سمت پایین با یک متر طول کانال و یک زانویی انجام می‌شود.

درصد افت هوادهی کولر با یک متر کانال و یک زانویی در مقایسه با همان کولر که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۳- ۸ آمده است. اعداد هر ستون را می‌توانید با ستون بعدی مقایسه کنید و اثر زانویی و زانویی و کانال را موردبررسی قرار دهید.

حالت سوم: تهویه به سمت طرفین

در شکل ۱۴-۸ تهویه به سمت طرفین کولر با یک زانویی انجام می‌شود.

میزان افت هوادهی کولر با یک زانویی نسبت به کولر مشابه آن‌که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۴-۸ آمده است.

در شکل ۱۵- ۸ تهویه به سمت طرفین کولر با یک متر کانال و یک زانویی انجام می‌شود.

درصد افت هوادهی کولر با یک متر کانال و یک زانویی نسبت به کولر مشابه آن‌که مستقیماً هوای محیط را تهویه می‌کند در جدول ۴-۸ آمده است.

پارچه‌ی برزنت

برای جلوگیری از انتقال لرزش کولر هنگام کار بایستی در حدفاصل بین کانال خارجی و کولر مطابق شکل ۱۶- ۸ حتماً از پارچه‌ی برزنتی استفاده شود.

مطابق شکل ۱۶- ۸ هنگام نصب برزنت بایستی کانال خارجی و کانال داخلی کولر در امتداد هم قرار گیرند.

در شكل ۱۷-۸ کانال خارجی پایین‌تر از کانال داخلی کولر قرار گرفته است و پارچه‌ی برزنت در این حالت تحت کشش قرار گرفته و سبب افت هوادهی کولر می‌شود.

در شکل ۱۸- ۸ پارچه‌ی برزنتی جمع شده و کانال خارجی به کانال داخلی کولر تا حدی مماس شده است.

نکات مهم

برای جلوگیری از اتصال برق و انتقال صدا و لرزش کولر هنگام کار کانال‌های داخلی و خارجی را به‌وسیله‌ی پارچه‌ی برزنتی به هم اتصال دهید.

کانال‌های خارجی هم قطر كانال داخلی کولر انتخاب شود تا افت هوادهی به وجود نیاید .  ارتفاع چهارپایه‌ی کولر مناسب انتخاب شود تا کانال‌های خارجی و داخلی در امتداد هم قرار گیرند .

فاصله‌ی کانال‌های داخلی و خارجی حدود ۲۰ سانتی‌متر انتخاب شود تا هیچ‌گونه لرزشی از کانال داخلی به کانال خارجی انتقال نیابد.

کانال داخلی به قسمتی از کولر گفته می‌شود که هوای مرطوب به‌وسیله فن به آن دمیده شده و از این کانال به‌طرف کانال خارجی هدایت می‌شود. در شکل ۱۹-۸ قسمت داخلی کانال داخلی و در شکل ۲۰-۸ قسمت خارجی کانال داخلی مشاهده می‌شود.

در شکل ۲۰-۸ بدنه‌ی کولر را مشاهده می‌کنید. در واقع بدنه‌ی کولر نقش چهارچوب کولر را دارد. بدنه‌ی کولر نگه‌دارنده‌ی در و پوشال‌ها کانال داخلی، پمپ آب و شناور، سه‌راهی ولوله‌های تقسیم آب برای مرطوب نگه‌داشتن پوشال‌ها

درپوش‌های کولر

در شکل ۱-۸ درپوش‌های دو طرف کولر مشاهده می‌شود. شکل ۲۱-۸- الف یک درپوش کولر را با پوشال و نگه‌دارنده‌ی پوشال نشان می‌دهد. جنس پوشال‌ها از چوب صنوبر است پوشال‌ها نقش مهمی در عمل تبخیر آب و کاهش دمای هوای مکش شده توسط فن و افزایش رطوبت دارند .

شکل ۲۱-۸- ب یک نوع کولر آبی هوایی را نشان می‌دهد که پوشال‌های آن از نوع سلولزی و درپوش‌های آن از نوع شبکه‌ای

شکل ۲۱-۸- ج لایه‌های سلولزی و نگه‌دارنده‌ی پوشال کولر شکل ۲۱-۸- ب را نشان می‌دهد .

 

پروانه‌ی کولر

پروانه‌ یا توربین کولر مطابق شکل‌های ۲۲-۸ و ۲۳-۸ در داخل کانال داخلی قرار دارد و دارای پره‌های زاویه‌دار است.

پروانه به محور هنگامی‌که پروانه حرکت می‌کند، هوای مرطوب را به سمت خود می‌کشد.

محور پروانه و یاتاقان‌های نگهدارنده ی آن

پروانه مطابق شکل ۲۲-۸ به‌وسیله‌ی پیچ با سر شش گوش حفره‌ای روی محور پروانه محکم می‌شود.

دو سر محور پروانه به‌وسیله دو یاتاقان ‌که در شکل‌های ۸ – ۲۲ و ۲۳-۸ نشان داده شده، نگه‌داری می‌شود.

– کانال داخلی

– پروانه

یاتاقان سمت پمپ کولر

پمپ آب کولر

در شکل ۲۴-۸ یاتاقان سمت پولی پروانه مشاهده می‌شود.

 

نکات مهم

دو یاتاقان کولر را هنگام راه‌اندازی و چند بار در تابستان روغن‌کاری کنید . و برای روغن‌کاری یاتاقان‌ها از روغن مقاوم در برابر رطوبت استفاده نشود. یاتاقان‌های کولر را از راه روغن خور آن روغن‌کاری کنید .

در شکل ۲۵-۸ یاتاقان کولر با درپوش پلاستیکی مربوط به راه روغن خور آن مشاهده می‌شود.

پولی موتور

پولی یا فلکه‌ی موتور که در شکل ۲۶-۸ مشاهده می‌شود برای انتقال قدرت و حرکت موتور به پروانه‌ی کولر استفاده می‌شود. پولی موتور و پولی پروانه بایستی در یک صفحه‌ی فرضی قرار گیرند. جنس پولی موتور از آلومینیوم خشک یا پلاستیک است و در سه اندازه‌ی کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد.

 

توجه!

هرچه قطر پولی موتور بزرگ‌تر شود با ثابت ماندن قطر فلکه‌ی پروانه، سرعت پروانه بیشتر می‌شود.

پولی یا فلکه‌ی پروانه از جنس آلومینیوم خشک است و به‌وسیله‌ی پیچ با سر شش گوش یا پیچ آلن نمره ۴ میلی‌متری به محور پروانه محکم می‌شود (شکل ۲۶-۸).

در شکل ۲۷-۸ یک نوع پولی موتور و یک نوع پولی پروانه مشاهده می‌شود.

 

نکات مهم

در صورت ثابت ماندن قطر پولی موتور، با کوچک کردن قطر پولی پروانه سرعت پروانه هنگام حرکت بیشتر می‌شود.

هنگام تعویض پولی‌های معیوب موتور و پروانه دقت کنید که قطر پولی نو با قطر پولی معیوب یکی باشد .

درصورتی‌که پولی تعویض شده با پولی قبلی (معیوب) کاملاً مطابقت نداشته باشد امکان صدمه دیدن موتور کولر حتمی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button