راهنمای نصب کولر آبی

سرویس کولر

 

 (قسمت سوم) روش نصب پارچه‌ای برزنتی روی کانال خارجی با استفاده از مشتی آهنی

نکات مهم

چون تعویض برزنت با این روش مشکلات زیادی را در تعمیرات بعدی به وجود می‌آورد لذا عملاً آن را توصیه نمی‌کنند.

مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۴-۹-۸ روی یک دستگاه کولر و کانال خارجی دیگر انجام می‌شود.

پارچه‌ای برزنتی را مطابق شکل ۲۱۰-۸ به‌طور مرتب روی کانال خارجی بکشید.

برای سرویس کولر با ما تماس بگیرید

 پارچه‌ای برزنتی را از روی لبه و کناره‌ی کانال خارجی جمع کنید و مطابق شکل ۲۱۱-۸ به‌وسیله‌ی قیچی ورق بر راست‌بر، کانال خارجی را از مجاور قسمت گوشه‌های کانال حدود ۳ سانتی‌متر با قیچی ببرید. این کار را برای هر چهار گوشه‌ی کانال انجام دهید .

به‌وسیله‌ی انبر قفلی با فک‌های تخت یا انبردست قسمتی از لبه‌های کانال خارجی را از محل برش داده شده به سمت عمود بر سطح کانال برگردانید (شکل ۲۱۲-۸).

عملیات برگرداندن لبه‌های کانال را مطابق شکل ۲۱۳-۸ به‌تدریج و با دقت انجام دهید .

مطابق شکل ۲۱۴-۸ پارچه‌ای برزنتی را از لبه‌های کانال دور کنید تا هنگام برگرداندن لبه‌های کانال

پس از زخم کردن لبه‌های کانال، لبه‌های پارچه‌ای برزنتی را مطابق شکل ۲۱۵-۸ زیر لبه‌ی برگردانده‌ی کانال به‌طور مرتب و دقیق قرار دهید .

سرویس کولر

توجه!

چون این کار آموزشی است قسمت بالای کانال خارجی را به‌طور کامل انجام می‌دهیم .

پس از قرار دادن لبه‌های پارچه‌ای برزنتی زیر لبه‌ی کانال مشتی آهنی را مطابق شکل ۲۱۶-۸ در دست بگیرید و آن را از زیر لبه‌ی کانال خارجی در قسمت داخل کانال قرار دهید .

می‌توانید مشتی آهنی را مطابق شکل ۲۱۷-۸ نیز در دست بگیرید.

مشتی آهنی را مطابق شکل ۲۱۸-۸ زیر لبه‌ی کانال خارجی بگیرید و به‌وسیله‌ی یکی از کوبه‌ای شکل ۱۲۳-۸ و یا چکش آهنی و با احتیاط لبه‌های برگردانده‌ی کانال خارجی را روی پارچه‌ای برزنتی بخوابانید و آن را کم‌کم صاف کنید .

مطابق شکل ۲۱۹-۸ عملیات صاف کردن و خواباندن لبه‌های کانال خارجی را روی پارچه‌ای برزنتی به‌وسیله‌ی چکش و مشتی آهنی با احتیاط ادامه دهید .

 به‌وسیله‌ی انبرقفلی با فک‌های تخت و یا انبردست بقیه‌ی لبه‌ی برش داده شده‌ی کانال خارجی را به همراه پارچه‌ای برزنتی که زیر لبه قرار دارد روی پارچه‌ای برزنتی مطابق شکل ۲۲۰-۸ برگردانید تا پارچه‌ای برزنتی زیر لبه‌ی کانال به‌صورت محکم قرار گیرد.

پس از برگرداندن لبه‌های کانال، به‌وسیله‌ی مشتی و چکش آهنی مانند شکل ۲۲۱- ۸ لبه‌های کانال خارجی را که پارچه‌ای برزنتی لای آن قرار دارد روی پارچه‌ای برزنتی و کانال خارجی با احتیاط و به‌طور مرتب صاف کنید .

شكل ۲۲۲-۸ نصب کامل پارچه‌ای برزنتی را در قسمت بالای کانال خارجی نشان می‌دهد .

در شکل ۲۲۳-۸ نصب مرحله‌ی اول پارچه‌ای برزنتی را زیر لبه‌ی طرف دیگر کانال مشاهده می‌کنید.

عملیات صاف کردن لبه‌های کانال روی پارچه‌ای برزنتی و برگرداندن مرحله‌ی دوم لبه‌ی کانال روی پارچه‌ای برزنتی را مطابق مرحله دوم نصب پارچه‌ای برزنتی در قسمت بالای کانال خارجی انجام دهید .

پس از نصب کامل پارچه‌ای برزنتی در چهار طرف کانال خارجی، مانند شکل ۲۲۴-۸ پارچه‌ای برزنتی را به‌آرامی و با دقت از روی کانال خارجی به سمت کانال داخلی کولر جمع کنید.

(قسمت چهارم) روش نصب پارچه‌ای برزنتی روی لبه‌های کانال داخلی با استفاده از تسمه‌ی گالوانیزه و میخ پرچ

 

توجه!

مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۵-۹-۸ انجام می‌شود.

لبه‌های پارچه‌ای برزنتی را مانند شکل ۲۰۴-۸ روی لبه‌های کانال داخلی به‌طور مرتب قرار دهید .

تسمه‌ی فلزی گالوانیزه را متناسب با ابعاد کانال داخلی و مشابه شكل ۲۲۵-۸ انتخاب کنید .

تسمه‌ی گالوانیزه را روی پارچه‌ای برزنتی و دیواره‌ی کانال داخلی قرار دهید و با دریل برقی و مته‌ی فولادی نمره‌ی ۵ سه یا چهار سوراخ به فاصله‌ی مساوی روی دیواره‌های کانال داخلی مطابق شکل ۲۲۶-۸ با احتیاط کامل ایجاد کنید .

مطابق شکل ۲۲۷-۸ یک میخ پرچ نمره‌ی ۵ را با انبردست بگیرید و همزمان سوراخ‌های تسمه‌ی فلزی، پارچه‌ی برزنتی و دیواره‌ی کانال داخلی را در راستای هم قرار دهید .

قطر این قسمت میخ پرچ ۵ میلی‌متر است.

درصورتی‌که از میخ پرچ‌های ضعیف‌تر مانند ۴ استفاده می‌کنید، برای ایجاد اتصال محکم تعداد میخ پرچ‌ها را هر طرف بیش‌تر بزنید.

قسمتی از میخ پرچ را که روکش آلومینیومی دارد در داخل سوراخ تعبیه‌شده به‌وسیله‌ی دریل برقی مطابق شکل

مطابق شکل ۲۲۹-۸ دسته‌های انبر پرچ‌کن را از یکدیگر باز کنید و نوک انبر پرچ را به میخ فولادی میخ پرچ نزدیک کنید .

نوک میخ پرچ‌کن را مطابق شکل ۲۳۰-۸ پایین بیاورید تا میخ فولادی میخ پرچ در سوراخ نوک پرچ‌کن.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button