سرویس کولر آبی آبسال

تعویض موتور کولر آبی

سیم اتصال زمین

برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی و انتقال الکتریسیته‌ی القا شده در بدنه‌ی کولر حتماً سیم اتصال زمین را به ترمینال آن‌که در داخل بدنه‌ی کولر تعبیه شده مانند شکل ۹۴-۸ وصل کنید.

مدار الکتریکی کولرهای آبی . و با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد فقط مدار الکتریکی یک نوع کولرآبی هوایی آموزش داده شود.

برای سرویس کولر آبی آبسال با ما تماس بگیرید.

هر شرکت سازنده برای مونتاژ مدار الکتریکی کولر ساخت آن شرکت نقشه‌ای مشابه شكل ۹۵-۸ و ۹۶-۸ ارائه می‌کند. این نقشه روی دیوارهای کانال داخلی یا بدنه در داخل کولر و مجاور پمپ نصب می‌شود.

مدار الکتریکی کولرهای آبی با توجه به نوع موتور آنها به شرح زیر است:

مدار الکتریکی کولرآبی با موتور دو دور از نوع تک فاز با خازن دائم کار

شکل ۹۸-۸ مدار الکتریکی کولر با موتور تک فاز و خازن دائم کار شكل ۹۷-۸ را نشان می‌دهد

قدرت مکانیکی موتور شكل ۹۷-۸ در دور تند اسب بخار و در دور کند و اسب بخار است. در شکل ۹۸-۸ , 1U, – 1U و ۲U – ۲U به ترتیب سیم‌پیچ‌های اصلی دور تند و کند و ۱Z, – 1Z و ۲Z – ۲Z۲ به ترتیب سیم‌پیچ‌های کمکی دورهای تند و کند است.

در شکل ۹۹-۸ خازن ,C مربوط به دور تند ۱۴ میکروفاراد و با ولتاژ نامی ۴۵۰ ولت AC و خازن C مربوط به دور کند ۹ میکروفاراد و با ولتاژ نامی ۴۵۰ ولت AC است. جریان نامی فیوز مینیاتوری F با توجه به قدرت دور تند موتور که اسب بخار است. ۶ آمپر از نوع G انتخاب می‌شود. T در مدار الکتریکی

۸ – ۹۸ ترمینال است. کلید و برای راه‌اندازی پمپ آب کولر

 کلید S برای راه‌اندازی موتور دو دور M۲ و کلید تبدیل S3 برای تغییر دور موتور دو دور است.

نقشه‌ی تفکیکی دور کند کولر با موتور تک فاز و خازن دائم کار

 

شکل ۱۰۰-۸ نقشه‌ی تفکیکی مدار الکتریکی شکل ۸ – ۹۸ را در دور کند نشان می‌دهد .

قدرت مکانیکی محور روتور در دور کند و اسب بخار، جریان نامی مدار را برابر ۱ / ۵ آمپر و سرعت نامی موتور در این حالت ۹۵۰ دور در دقیقه است.

نقشه‌ی تفکیکی دور تند کولر با موتور تک فاز و خازن دائم کار

شکل ۱۰۱-۸ نقشه‌ی تفکیکی مدار الکتریکی شکل ۸ – ۹۸ را در دور تند نشان می‌دهد.

قدرت مکانیکی محور روتور در دور تند اسب بخار، جریان نامی مدار را برابر ۳ / ۷ آمپر و سرعت نامی موتور در این حالت ۱۴۲۵ دور در دقیقه است.

مدار الکتریکی کولرآبی با موتور تک فاز از نوع راه‌انداز مقاومتی

شکل ۱۰۲-۸ یک نوع موتور کولر با راه‌انداز مقاومتی را نشان می‌دهد. مدار الکتریکی کولرآبی با این نوع موتورها در شکل ۱۰۳-۸ مشاهده می‌شود.

فیوز مینیاتوری این مدار ۶ آمپر است، چون قدرت محور موتورهای با راه‌انداز مقاومتی در دور زیاد ۲، ۳ و ۴ اسب بخار است. کلید S برای راه‌اندازی پمپ آب، کلید S7 برای راه‌اندازی موتور کولر کلید S3 برای تغییر دور موتور است . به‌وسیله‌ی کلید S راه‌اندازی موتور ابتدا با سیم‌پیچ راه‌انداز و سیم‌پیچ دور تند انجام می‌شود و هنگامی‌که دور روتور موتورM به ۷۵٪ دور نامی آن رسید با توجه به وضعیت‌های کلید S موتور با یکی از دورهای تند یا کند به کار خود ادامه می‌دهد.

خازن C برای اصلاح ضریب قدرت ‌مدار استفاده شده است. مقدار ظرفیت این خازن ۲۰ میکروفاراد است و توان راکتیو موتور و پمپ را اصلاح می‌کند .

نقشه‌ی تفکیکی مدار در دور کند و لحظه‌ای راه‌اندازی

شکل ۱۰۴- ۸ مدار الکتریکی کولر با راه‌انداز مقاومتی را نشان می‌دهد . جهت جریان الکتریکی در این مدار برای قبل از عملکرد کلید S۴ که به‌عنوان کلید گریز از مرکز موسوم است، مشاهده می‌شود.

در مدار شکل ۱۰۴-۸ کلید S پمپ آب .M را راه‌اندازی می‌کند و کلید S1 و SF تغذیه الکتریکی موتور M۲ را برای حالت دور کند کنترل می‌کنند. کلید S راه‌اندازی موتور را در شروع کار به‌وسیله‌ی در مدار قرار دادن سیم‌پیچ‌های راه‌انداز و دور تند میسر می‌سازد.

نقشه‌ی تفکیکی مدار در دور کند

در شکل ۱۰۵-۸ پمپ آب و موتور راه‌اندازی شده است . زمانی که سرعت نامی موتور کولر به ۷۵٪ دور نامی رسید. کلید S عمل می‌کند و سیم‌پیچ دور تند و راه‌انداز از مدار خارج می‌شود و سیم‌پیچ دور کند در مدار قرار می‌گیرد.

سرویس کولرهای آبی خود را به دست متخصصان آرمان سرویس بسپارید.

همین الان با ما تماس بگیرید: 66009394

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button