سرویس کولر آبی

سرویس کامل کولر آبی

 پمپ آب کولر

سرویس کولر آبی

پمپاژ یا تلمبه آب از تشتک آب کولر به سه‌راهی انشعاب آب به‌وسیله‌ی پمپ کولر انجام می‌شود. موتور الکتریکی پمپ آب‌های آب کولر فقط از نوع یک فاز القایی با قطب چاک‌دار است که به‌طور مختصر به آنها موتور قطب چاک‌دار گفته می‌شود .

پمپ‌های کولر ازنظر ساختمانی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از :

پمپ آب با استاتور بوبینی د پمپ آب با استاتور بالشتکی

شکل‌های ۷۳-۸- الف و ب دو نوع پمپ آب کولر با استاتور بوبین دار را نشان می‌دهد. استاتور این دو پمپ آب در شکل ۷۴-۸ مشاهده می‌شود.

پمپ کولر آبی

در شکل ۷۵-۸ یک دستگاه پمپ آب کولر که سیم‌پیچی استاتور آن از نوع بالشتکی است را مشاهده می‌کنید. شکل ۷۶-۸ استاتور این پمپ آب را نشان می‌دهد.

هسته و قطب‌های چاک‌دار استاتور شکل ۷۶-۸ را در شكل ۷۷-۸ مشاهده می‌کنید.

برای تعمیر کولر آبی، سرویس کولر آبی، تعویض موتور، تعویض پوشال و … با ما تماس بگیرید.

پمپ آب‌های بوبینی نسبت به پمپ آب‌های بالشتکی در برابر رطوبت داخل کولر مقاوم‌تر هستند زیرا سیم‌پیچ بوبین با یک لایه عایق ضخیم پوشیده شده است.

اجزای ساختمان پمپ آب کولر از نوع بوبینی

اجزای پمپ آب کولر شکل ۷۳-۸ مطابق شکل ۷۸-۸ است.

پروانه‌ی خنک‌کننده‌ی موتور

نگه‌دارنده‌ی پمپ آب به بدنه کولر

کلاهک و محافظ پلاستیکی

مهره و واشر فلزی

مهره و واشر فلزی

درپوش سمت پروانه

سیم رابط پمپ

استاتور و بوبین آن

پیچ و مهره و واشر درپوش‌ها

پیچ و مهره و واشر درپوش‌ها

روتور و محور آن

پیچ نگه‌دارنده‌ی پایه

پمپ به موتور

مهره و واشر فلزی

پایه‌ی پمپ

درپوش سمت پایه

پروانه‌ی انتقال آب

محل اتصال شیلنگ آب

کفی پمپ

اجزای ساختمان پمپ آب کولر با استاتور بالشتکی

در شکل‌های ۷۹-۸ و ۸۰-۸ اجزای دو نوع پمپ آب کولر با استاتور بالشتکی مشاهده می‌شود.

بوش درپوش بالای موتور

سیم رابط پمپ آب

پیچ، مهره‌ها و واشر فلزی

قالب پلاستیکی نگه‌دارنده پمپ آب

پایه‌ی پمپ

قاب روی موتور

پروانه‌ی پمپ آب

درپوش بالای موتور

کفی پلاستیکی پمپ

پیچ و مهره‌ها و واشر نگه‌دارنده

استاتور بالشتکی موتور

روتور با پروانه‌ی خنک‌کننده و محور آن

بوش درپوش پایینی

موتور

مهره‌ی نگه‌دارنده‌ی قاب پلاستیکی

مهره‌ی نگه‌دارنده‌ی

درپوش

پیچ نگه‌دارنده‌ی درپوش‌های موتور

مهره نگه‌دارنده‌ی

پایه به موتور

سیم رابط پمپ آب

قاب پلاستیکی نگه‌دارنده‌ی پمپ آب

مهره‌ی نگه‌دارنده‌ی

قاب پلاستیکی

درپوش پایین موتور با بوش آن

پایه‌ی پمپ

درپوش بالای موتور

مهره‌ی نگه‌دارنده درپوش

پروانه‌ی پمپ آب

کفی پلاستیکی

استاتور بالشتکی

درپوش‌های موتور

روتور، پروانه خنک‌کننده و محور آن

مهره نگه‌دارنده

پایه به موتور

نگه‌دارنده‌ی شیلنگ آب

 اجزای اصلی پمپ آب با استاتور بالشتکی

در این قسمت به بررسی پمپ آبی که سیم‌پیچی آن بالشتکی است می‌پردازیم.

در شکل ۸۱-۸- الف استاتور با دو قطب چاک‌دار مشاهده می‌شود.

روتور قفسی: شکل ۸۱-۸- ب روتور قفسی پمپ کولر را نشان می‌دهد. هادی‌های این روتور مورب انتخاب شده است تا موتور هنگام راه‌اندازی، سریع به دور نامی برسد و گشتاور آن افزایش یابد .

پمپ آب‌هایی که استاتور بالشتکی دارند بایستی طوری در داخل کولر نصب شوند تا از طریق پوشال، آب‌پخش‌کن و ناودان مجاور پمپ، آب به داخل پمپ نریزد.

درپوش‌ها: شكل ۸۲-۸- الف درپوش‌های پمپ آب را نشان می‌دهد. در این شکل بوش‌های موتور روی درپوش‌ها مشاهده می‌شود. درپوش‌ها نقش مهمی در بالانس روتور و حفاظت بالشتک‌ها دارد.

پایه و متعلقات: در شکل ۸۲-۸- ب پایه‌ی پمپ و متعلقات آن همراه کلاهک پمپ مشاهده می‌شود.

برای آشنایی با لوازم الکتریکی کولر به ترتیب به شرح آنها می‌پردازیم.

کلید فیوز مینیاتوری

برای حفاظت الکتریکی خط تغذیه‌ی کولرآبی هوایی از کلید فیوز مینیاتوری و نوع G آن (حفاظت کننده‌ی موتور که دارای عنصر حفاظتی جریان زیاد و بار زیاد است مشابه شکل ۸ – ۸۳ استفاده می‌شود. محدوده‌ی قطع سریع این کلید فیوز ۷ تا ۱۰ برابر جریان نامی آن است. مشخصات فیوز برای کولرهای خانگی با توجه به قدرت‌های الکتریکی موتور کولر و پمپ آب آنها در جدول ۶-۸ آمده است.

کابل یا سیم رابط کلید فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص

کابل یا سیم رابط حدفاصل کلید فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص حداقل با مقطع  ۵/۱ ×۲ میلی‌متر مربع انتخاب و نصب شود.

 

کلید مخصوص کولر

برای راه‌اندازی پمپ آب و موتور دو دور فن و کنترل دورهای تند و کند از سه کلید، مشابه شکل ۸۴-۸ استفاده می‌شود. این نوع کلید در شکل‌های متفاوت ساخته می‌شوند.

نکات مهم

برای کنترل روشن و خاموش و تغییر دور هر کولر فقط یک کلید نصب کنید. زیرا نصب ۲ کلید برای یک کولر ممکن است سیم‌پیچی دور تند و کند هم‌زمان برقرار شوند و موتور بسوزد.

کلید مخصوص حتماً سر راه فاز قرار گیرد و تغذیه سیم فاز توسط کلید مخصوص کنترل شود.

کلید مخصوص را دور از دسترس کودکان خردسال و در ارتفاع ۱۳۰ سانتی‌متری از کف منزل روی دیوار نصب کنید.

در فصل‌هایی از سال که از کولر استفاده نمی‌شود، حتماً کلید فیوز مینیاتوری کولر را در وضعیت قطع قرار دهید .

کابل چهار رشته‌ی کولر

برای ارتباط الکتریکی کلید مخصوص به ترمینال کولر از کابل چهار رشته‌ای ۵/۱ ×۴ که مقطع هر رشته آن یک و نیم میلی‌متر مربع است مانند شکل ۸۹-۸ استفاده کنید تا افت ولتاژ در سیم‌های رابط در حد مجاز باقی بماند.

نکات مهم

کابل چهار رشته‌ی حدفاصل کلید مخصوص و ترمینال داخل کولر حتماً یک‌تکه باشد . مسیر عبوری کابل بایستی در اطراف کانال کولر باشد.

هرگز کابل را از داخل کانال خارجی کولر عبور ندهید. زیرا هوای مرطوب داخل کانال سبب کاهش مقاومت عایقی کابل شده و خطر برق‌گرفتگی به دنبال دارد.

برای عبور کابل از سوراخ تعبیه شده روی بدنه‌ی کولر حتماً از گلند کابل مناسب استفاده شود.

 

جعبه ترمینال و اتصال سیم‌های رابط موتور دو دور و پمپ آب به آن

ارتباط الکتریکی موتور دو دور فن، پمپ آب و خازن اصلاح ضریب قدرت از طریق جعبه ترمینال، مشابه شکل‌های

به کابل چهار رشته‌ای برقرار می‌شود. در دو طرف بعضی از جعبه ترمینال‌ها مانند شکل‌های ۹۱-۸ و ۹۲-۸ حروف یا اعدادی نوشته شده که راهنمای خوبی برای اتصال صحیح سیم‌های رابط به آن است.

خازن اصلاح ضریب قدرت

سیم‌های رابط خازن اصلاح ضریب قدرت کولرهای آبی با سیم‌های رابط پمپ موازی و به ترمینال‌های نول و فاز پمپ وصل می‌شوند.

ظرفیت الکتریکی خازن اصلاح ضریب قدرت ۲۰ میکروفاراد با خطای ۵ درصد است. ولتاژ نامی این خازن ۴۰۰ ولت متناوب است. وظیفه‌ی خازن اصلاح ضریب قدرت، و خنثی کردن ضربه‌ها و شوک‌های ناشی از راه‌اندازی موتورهای کولر، کلید زنی و اضافه ولتاژ است.

شكل ۹۲-۸ اتصال سیم‌های رابط خازن اصلاح ضریب قدرت، کابل سه سیمه ی موتور، کابل چهار رشته و سیم‌های رابط پمپ را به ترمینال کولر نشان می‌دهد.

کولرهایی که موتور دو دور آن‌ها از نوع تک فاز با خازن دائم کار هستند، نیاز به خازن ضریب اصلاح قدرت ندارند.

سر سیم‌های رابط موتور دو دور پمپ آب و کابل چهار رشته را باید به‌وسیله‌ی پیچ یا سر سیم‌های مناسب نکات مهم و به‌طور محکم به ترمینال اتصال دهید تا در اثر لرزش کولر اتصال‌ها شل یا باز نشوند.

پس از اتصال سر سیم‌های رابط به ترمینال و بازدید از نحوه‌ی اتصال سرسیم ها در سرویس‌های دوره‌ای حتماً درپوش جعبه ترمینال را به‌طور صحیح مطابق شكل ۹۳-۸ در محل خود قرار دهید.

  • شكل ۹۳-۸ کابل چهار رشته ، کابل سه سیمه ی موتور دو دور و کابل دو رشته‌ای رابط پمپ مشاهده می‌شود که سرسیم‌های ورودی آن به داخل جعبه‌ی ترمینال هدایت شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button