نصب کولر و کابل‌کشی

تعمیر و نصب کولر

نکته مهم

هنگام نصب کولر و کابل‌کشی آن برای عبور کابل به داخل کولر از گلند کابل مناسب استفاده کنید تا در اثر کشش و جابه‌جایی کابل، کابل زخمی نشود. زیرا امکان اتصال کوتاه، اتصال بدنه و خطر برق‌گرفتگی وجود دارد.

برای جلوگیری از زنگ‌زدگی تشتک آب کولر، بدنه‌ی کولر را روی چهارپایه‌ای که از نبشی و ورق مطابق شکل ۴۶-۸ ساخته می‌شود، قرار می‌دهند. پایه‌ی کولر برای نصب کولر روی زمین یا نصب روی دیوار کاربرد دارد و نقش مهمی در تراز بودن آن هنگام نصب ایفا می‌کند.

چهارپایه کولر

نکات مهم

چهارپایه‌ی کولر باید طوری ساخته شود که کولر روی آن کاملاً تراز باشد تا اولاً قطرات آب به‌طور مساوی بین سطح پوشال درها بریزد، ثانیاً از ریزش آب از اطراف تشتک جلوگیری شود . کولر را روی پایه‌های لرزان نصب نکنید.

50 متر از نبودن کولر سبب کاهش رطوبت و خنکی هوای خروجی کولر می‌شود.

ارتفاع پایه بایستی طوری ساخته شود که هنگام نصب کولر و برزنت آن، مطابق شکل ۴۸-۸- الف دهنه‌ی کانال خارجی دقیقاً مقابل دهنه‌ی کانال داخلی کولر قرار گیرد.

ارتفاع کانال خارجی باید مناسب باشد تا سبب افت هوادهی و بلند شدن ارتفاع پایه‌های کولر مانند شکل ۴۸-۸- ب نشود.

ارتفاع بیش از حد کانال خارجی سبب افزایش ارتفاع بیش از حد پایه‌ی کولر در شکل ۴۸-۸- ج شده است که با توجه به قرار گرفتن کولر روی شیروانی و وزش بادهای تند خطرساز است.

شکل ۴۸-۸-  نحوه‌ی نصب پایه‌ی کولر را در روی شیروانی به‌طور استاندارد نشان می‌دهد که ارتفاع دو پایه از دو پایه‌ی دیگر بیشتر است.

برای جلوگیری از فرو رفتن پایه‌ها باید از ورق‌های فولادی که به پایه جوش داده شده است مانند شکل ۴۸-۸- استفاده شود.

 شیرفلکه کولر

برای کنترل قطع و وصل آب ورودی کولر حتماً از شیرفلکه‌ی مناسب مانند شکل ۴۹-۸ استفاده کنید تا امکان سرویس و تعمیر کولر در مواقع لزوم وجود داشته باشد.

لوله پلاستیکی

لوله‌ی رابط شیرفلکه و کولر

لوله‌ی رابط شیرفلکه و کولر به‌منظور آب‌رسانی کولر نصب می‌شود. جنس این لوله از نوع مسی با قطر یک‌دوم اینچ یا از نوع پلاستیکی مانند شکل ۵۰-۸- الف است.

ابتدای این لوله پلاستیکی به شیرفلکه مشابه شکل ۴۹-۸  انتهای آن به انتهای شناور کولر مشابه شکل ۵۰-۸- ب اتصال دارد.

۸ – ۳ – ۲۴ – تبدیل (یک‌دوم به یک‌چهارم) اینچ و مهره و بوش برنجی

برای اتصال سیم‌لوله پلاستیکی یا مسی به شیرفلکه از تبدیل  (یک‌دوم به یک‌چهارم) و مهره و بوش برنجی مشابه شکل ۵۱-۸ استفاده کنید.

موتورهای دو دور کولر

موتورهای دو دور کولر، پروانه یا فن را می‌چرخانند و هوای محیط را تهویه می‌کنند. موتورهای دو دور کولر به دودسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از :

موتور در دور با خازن دائم کار ا موتور در دور با سیم‌پیچ راه‌انداز

برای آشنایی با موتورهای دو دور کولر، آنها را به‌طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

موتورهای دو دور با خازن دائم کار

شکل ۵۲-۸ یک نوع موتور فن کولر را نشان می‌دهد . دورهای تند و کند این موتور به ترتیب حدود ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه است و ۴ دسته سیم‌پیچ دارد هریک از دورهای این موتور یک سیم‌پیچ اصلی، یک سیم‌پیچ کمکی و یک خازن دارد. خازن با سیم‌پیچ کمکی به‌طور سری قرار می‌گیرد. در هر دور، سیم‌پیچ‌های اصلی، کمکی و خازن مربوط به آن دور همواره در مدار قرار دارند، به همین علت به آنها موتورهای با خازن دائم کار می‌گویند.

دسته‌ی پلاستیکی موتور

سیم‌پیچ‌های استاتور

در شکل ۵۳-۸ سیم‌پیچ‌های استاتور و خازن دائم کار موتور مشاهده می‌شود. اجزا و قطعات موتور شكل ۵۲-۸ در شکل ۵۴-۸ نشان داده شده است.

خازن ۱۴ میکرو فارادی سرعت زیاد با

خازن و میکروفارادی سرعت کم

در پوش خازن‌ها

موتور کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز

در موتورهای کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز سه دسته سیم‌پیچ وجود دارد که عبارت‌اند از :

سیم‌پیچ اصلی برای دور تند با سربندی چهار قطب و سرعت تقریبی ۱۵۰۰ دور در دقیقه

سیم‌پیچ اصلی برای دور کند با سربندی شش قطب و سرعت تقریبی ۱۰۰۰ دور در دقیقه

سیم‌پیچ راه‌انداز با سربندی چهار قطب

در این نوع موتورها در شروع حرکت، سیم‌پیچ راه‌انداز با سیم‌پیچ اصلی دور تند به‌طور موازی قرار می‌گیرند و هنگامی‌که دور روتور به حدود ۷۵ درصد دور نامی آن رسید، سیم‌پیچ راه‌انداز از مدار خارج می‌شود. در این حالت سیم‌پیچ اصلی دور تند به‌تنهایی روتور را می‌چرخاند.

و هنگامی‌که کولر با دور کند راه‌اندازی می‌شود، ابتدا سیم‌پیچ اصلی دور تند و سیم‌پیچ راه‌انداز وارد مدار می‌شوند

پس از رسیدن دور موتور به ۷۵٪ دور نامی، توسط کلیدی که در داخل موتور تعبیه شده است هر دو سیم‌پیچ از مدار خارج می‌شود و سیم‌پیچ اصلی دور کند را وارد مدار می‌کند و روتور با دور کند می‌چرخد.

 موتورهای کولر با سیم‌پیچ راه‌انداز به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

موتورهای کولر با خازن راه‌انداز مشابه شکل ۵۶-۰۸ و قدرت الكتروموتورهای کولر به شرح زیر است:

الکتروموتورهای با قدرت ۴ اسب بخار برای کولرهای ۲۵۰۰ و ۳۰۰

الکتروموتورهای با قدرت ۴ اسب بخار برای کولرهای ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰

الکتروموتورهای کولر با قدرت ۴ اسب بخار برای کولرهای ۴۵۰۰ و ۵۰۰۰

الکتروموتورهای کولر با قدرت ۴ اسب بخار برای

شکل برش خورده‌ی موتور کولر با راه‌انداز مقاومتی: در شکل ۵۷-۸ یک دستگاه موتور کولر با راه‌انداز مقاومتی مشاهده می‌شود.

در موتور راه‌انداز مقاومتی، مقامت اهمی سیم‌پیچ راه‌انداز از مقاومت اهمی سیم اصلی هم قطب آن که در این موتور چهار قطب است بیشتر است. به همین دلیل به آن موتور با راه‌انداز مقاومتی گفته می‌شود.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button