مرور رده

مقالات

نکات مهم نصب کولر

قبل از شروع کار به‌دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید . در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی…

اجزای موتورهای کولر

نقشه‌ی انفجاری الکتروموتور کولر با راه‌انداز مقاومتی: در شکل ۵۹-۸ نقشه‌ی انفجاری موتور کولر با راه‌انداز مقاومتی را…
Call Now Button